TRASA ZÁVODU V SEMICÍCH

Pomalu se nám blíží start dalšího závodu Tálínského poháru, kterým bude běh v Semicích v sobotu 15. dubna. Pro bodování do poháru je třeba běžet delší trasu, to jest dva okruhy. Startovat se bude od hostince směrem k ulici Na Stráni, odtud se proběhne mezi domy k Obecní ulici, zde se odbočí doprava a posléze opět doprava do ulice Ke Křížku, na jejím konci bude následovat odbočka doleva a dlouhý rovný úsek až k odbočce na Nový Dvůr, kterým proběhneme Topolovou ulicí, na jejímž konci se vydáme doleva podél lesa zpět k Semicím. Do Semic přiběhneme ulicí K Peckám (odtud podtitul závodu „Pecky na plné pecky“) a na jejím konci se vydáme doleva do druhého okruhu, opět ulicí Ke Křížku. Ve druhém kole na konci ulice K Peckám proběhneme mezi domy k potoku a podél potoka doběhneme až do cíle, který bude opět u hostince.

To vše si budete moci vychutnat za příjemně nízké startovné 50 Kč a v případě, že s sebou přinesete i něco dobrého na zub pro ostatní závodníky (např. domácí buchty apod.), můžete běžet zcela zdarma či pořadatelům přispět dobrovolnou částkou dle svého uvážení.

Napsat komentář